Tävling

Tävlingsverksamheten vilken även innefattar regel- och handicapansvar.

Tävlingar se särskild flik.

Regelkurser har anordnats under våren med stort deltagande. 

Finns intresse så ordnas fler tillfällen för detta.

Lokala regler har arbetats fram och finns på hemsidan och anslagstavlor vid första tee.

Handicapjusteringar sker vid egna rundor samt tävlingar vilka är handicapgrundade.

En årlig revision görs av systemet.

Ansvariga för de olika aktiviteterna är: bild fr. v.

Rolf Jonsson (Regler)

Niklas Jansson (Bana)

Lars-Åke Jansson (Handicap)

Rutger Nilsson (Tävling)

Sofia Jansson (Tävling, ej med i bild)