Klubben

Golfklubben har sin hemort i Färgelanda kommun.

Dagsholm Golfklubb har som övergripande ändamål att bedriva och utöva idrotten golf enligt definition i Svenska Golfförbundets stadgar. Klubbens stadgar finns redovisade som eget dokument på hemsidan.

Golfklubben ska verka för att medlemmarna kan utöva idrotten golf i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (1 kap. RF:s stadgar). Klubben ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom dessa medlemskap är Golfklubben även medlem i RF-SISU-distriktet Västra Götaland och Bohuslän-Dals Golfdistriktsförbund BDGF

Golfanläggningen är belägen på Dagsholm, Färgelanda Kommun

Golfklubben har inget ägande eller driftansvar för Golfanläggningen.

Tillgång till anläggningen regleras genom nyttjanderättsavtal med Dagsholm Golf AB.