Lokala Regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR DAGSHOLM GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och på hemsidan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)
Röda pliktområden markeras med röda pinnar och/eller röda plattor.
Röda pliktområden, med extra lättnadsalternativ (på motsatta sidan, dock ej närmare hål), markeras med röda pinnar med svart topp och/eller rödsvarta plattor.
Gula pliktområden markeras med gula pinnar och/eller gula plattor.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
Bollen träffar kraftledning
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning, stolpe eller stag under spelet av hål 2, 5, 8, 10 och 16 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete
Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

  1. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  4. Stora eller hårda myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7b)
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Samling vid klubbhuset.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsboden. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingsboden med båda fötterna.

7. Maxantal slag (slaggolf): Hålets par plus fem (5).

8. Det är förbjudet att slå ut på hål 2 och 14, samt spela in på hål 12, förrän spelaren förvissat sig om att framförvarande parti (eller personal) är utom räckhåll. Ett brott mot detta tävlingsvillkor kan betraktas som ett allvarligt etikettsbrott. Regel 1.2 gäller. Påföljd: Vid utlyst tävling Diskvalifikation. Vid övriga tillfällen möjlig avhysning av banan.

Beslutade av Dagsholm GK:s styrelse 2019-04-29