Lokala Regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)
Banans gräns markeras med vita stolpar/pinnar

Vattenhinder (Regel 26)
Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. (RÖTT)

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a.) Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b.) MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c.) Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d.) Mystackar
e.) Skador i bunker förorsakade av regn (eller bevattning)
f.) Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord

Pluggad boll (Regel 25-2)
Lättnad för pluggad boll är utvidgad till att omfatta HELA SPELFÄLTET

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
a.) Stenar i bunker
b.) Gulsvarta stolpar som markerar 150 meter till greenens mittpunkt

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Alla vägslut och vägutvinningar som gjorts med vita linjer

Avståndsmätare tillåten (Regel 14-3, Anmärkning)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller
mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot regel 14-3

Boll träffar ledningstråd (Regel 20-5)
Boll som träffar ledningsstolpe, stag eller ledningstråd på hål 2, 5, 8, 10 och 16 måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och spela en ny boll. Den första är därmed ur spel.

Det är förbjudet:
Att slå ut på hål 2 och 14 samt spela in på hål 12 förrän spelaren förvissat sig om att framförvarande parti är utom räckhåll.

Boll på green.

En boll (eller bollmarkering) som ligger PÅ green och som OAVSIKTLIGT rubbas, skall återplaceras UTAN plikt.

Banmarkering Regelhänvisning
Vit Out of bounds – 27
Gul Vattenhinder – 26
Röd Sidovattenhinder – 26
Blå Mark under arbete (MUA) – 25
Blå-Vit MUA, spel förbjudet, bilaga 1 sid 133
Orange Oflyttbara hindrande föremål – 24

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (Om inget annat sägs i den lokala regeln)
Matchspel – Förlorat hål
Slagspel – Två slag.