Lokala Regler

LOKALA REGLER FÖR DAGSHOLM GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

A. Tillfälliga lokala regler finns anslagna på tävlingsboden och/eller aktuell plats på banan.

 1. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. Lokala regler anslås på tävlingsboden och hemsidan.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds

Banans yttre gräns markeras med vita stolpar/pinnar.

 1. Pliktområden (Regel 17)

Röda pliktområden markeras med röda pinnar och/eller röda plattor.
Röda pliktområden, med extra lättnadsalternativ (på motsatta sidan, dock ej närmare hål), markeras med röda pinnar med svart topp och/eller rödsvarta plattor.
Gula pliktområden markeras med gula pinnar och/eller gula plattor.

 1. Droppzon hål 12 (Regel 17)

Om en boll är i pliktområdet, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas ligger i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt. Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen. Droppzonen är belägen bakom tee på hål 13.
Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål


  a) Mark under arbete
  1.
  Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Ett område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszonsom ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonenmåste tas enligt regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Stora eller hårda myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
  b) Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremålhar samma status som det tillverkade föremålet.

 2. Begränsningar i att använda speciell utrustning
  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
  Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

  Undantag: 
  Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller SGF får använda transportmedel.

  Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7b)
  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Samling vid klubbhuset.
  Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.
 2. Scorekortsansvar
  1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
  Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).
  Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.

Godkända av BDGF 240401

TÄVLINGSVILLKOR

 1. Scorekort (Regel 3.3b)
  Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsboden. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingsboden med båda fötterna.
 2. Maxantal slag (slaggolf): Hålets par plus fem (5).

 

ORDNINGSREGEL

 1. Det är förbjudet att slå ut på samtliga hål, samt spela in på hål 12, innan spelaren förvissat sig om att framförvarande parti (eller personal) är utom räckhåll. Ett brott mot denna ordningsregel kan betraktas som ett allvarligt etikettsbrott. Regel 1.2 gäller.
  Påföljd: Vid utlyst tävling Diskvalifikation. Vid övriga tillfällen möjlig avhysning av banan.

Beslutade av Dagsholm GK:s styrelse 2024-04-09