Veteran

Veteranverksamheten drivs med hjärta och engagemang av Birger Byström, Birgitta & Uno Call, Jan-Olaf Martinusen och Rutger Nilsson. De anordnar varje torsdag (med varierande start- respektive slutdatum beroende på banans status) en gemensam golfrunda för veteraner. Detta har gjorts och uppskattats under flera års tid och har inga planer på att förändras. Under säsongen har de även planerat en del utbyten med olika klubbar såsom Mellerud GK, Onsjö GK, Allmags GK och Uddevalla GK.

Har du frågor och funderingar kan du kontakta Birger:

Birger Byström
0528-712 48
birger.bystrom@gmail.com